Formaxol – Kiểm soát vi khuẩn gây tiêu chảy trong đường ruột lý tưởng cho mọi vật nuôi