Author - mypage

Chuyên đề kháng sinh – PHÂN LOẠI VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KHÁNG SINH

1. Phân loại 2. Nguyên tắc sử dụng kháng sinh: Nhanh: để tránh phát tán mầm bệnh. Mạnh: bắt đầu bằng liều có hiệu lực (tương đối cao), và tiếp theo là liều duy trì (thấp hơn). Lâu: đảm bảo duy trì nồng độ kháng sinh có hiệu lực trong 5 ngày. 3. Cách sử dụng kháng sinh hiệu quả: Để có cơ sở chọn loại kháng sinh thích hợp, ta nên dựa vào: – Kết quả chẩn đoán bệnh. -Tính nhạy cảm của một hay nhiều [...]

Đọc thêm...