BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI TỬ TRÊN GIA CẦM

I.GIỚI THIỆU Bệnh viêm ruột hoại tử ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột ở đàn gia cầm và có thể gây ra tổn thất đáng kể. Bệnh do vi khuẩn Clostridium perfringens gây ra và được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới. Các dấu hiệu điển hình mà người chăn nuôi gia cầm thấy là gà chậm phát triển vào giai đoạn 23 ngày tuổi. Phân thay đổi và trở nên ẩm ướt hơn, dẫn đến độ ẩm [...]

Đọc thêm...