Phân bón

Nutrifeed / Poly-Feed (16-8-34) (Chuyên dùng cho mít, mận, sầu riêng)

Nuôi trái to, dưỡng trái đẹp, lên màu, lên cơm, chống sượng trái, tăng độ ngọt

Giá: Liên hệ

Nutrifeed / Poly-Feed (16-8-34) (Chuyên dùng cho lúa)

Trổ bông đồng loạt - Giữ xanh lá đòng - Hạt no tới cậy - Cứng cây - Chống đổ ngã

Giá: Liên hệ

MH NPK 6-60-10 / Nova NPK

Siêu tạo mầm hoa - Ra hoa nhiều

Giá: Liên hệ

MH 0-60-20 / Nova PeKacid

Phân hóa mầm hoa - Ra hoa đồng loạt - Ức chế đọt - Nhanh già lá

Giá: Liên hệ

Nutrifeed / Poly-Feed (16-8-34)

Siêu nuôi trái - Đậu trái - Lớn trái - Trái chín đều - Nặng ký - Màu đẹp

Giá: Liên hệ

SOP-MH

Cứng cây - Lớn trái - To củ - Nặng ký - Tăng màu sắc - Tăng hương vị

Giá: Liên hệ

MH NPK 8-8-8 / Classic NPK 8-8-8

Bổ sung hoạt chất phòng chống nấm

Giá: Liên hệ

Nutricote / Multicote (15-7-15)

Chống sốc cây trồng - Giảm stress - Giảm bệnh - Tăng tuổi thọ - Tăng năng suất

Giá: Liên hệ

MH K-Zn NK 12-43+Zn / Multi K-Zn

Kích thích ra hoa đồng loạt - Tăng năng suất - Tăng chất lượng nông sản

Giá: Liên hệ

MH Strongfruit 15-15-30 / Poly-Feed 15-15-30

Nuôi trái, tăng năng suất và chất lượng trái

Giá: Liên hệ

MH-DKP 41-54/ GOODMARK 0-41-54

Ra Hoa Đồng Loạt - Già Lá Siêu Tốc

Giá: Liên hệ

Multi-K GG / Multi-K GG Exim

Tăng cường trao đổi chất, trái ngọt, đẹp

Giá: Liên hệ

MKP-MH/ Haifa MKP (0-52-34)

Hỗ trợ, kích thích ra hoa sớm

Giá: Liên hệ

MH Zn-EDTA/ Multi-micro Zn

Xanh lá - Tăng quang hợp - Tăng sức sống chịu

Giá: Liên hệ

MH NPK 8-8-8/ Poly-Liquid (8-8-8+ME+5%SWE)

Kích rễ - Chống khô bông, rụng trái - To trái - Lớn trái

Giá: Liên hệ

BitterMag MH

Hỗ trợ tạo tán và thân cây - Chống hiện tượng vàng lá

Giá: Liên hệ

MH K-Zn / NK 12-43+Zn

Giá: Liên hệ

Solucat 20-20-20 / Nova NPK 20-20-20

To hạt - Lớn củ - Lá xanh tốt

Giá: Liên hệ

nongtien
0
Zalo
Hotline