Phân bón

BitterMag MH

Hỗ trợ tạo tán và thân cây - Chống hiện tượng vàng lá

Giá: Liên hệ

MH NPK 6-60-10 / Nova NPK

Chuyên tạo mầm hoa

Giá: Liên hệ

MH K-Zn / NK 12-43+Zn

Giá: Liên hệ

Solucat 20-20-20 / Nova NPK 20-20-20

To hạt - Lớn củ - Lá xanh tốt

Giá: Liên hệ

MH Strongfruit 30-20-10 / Poly-Feed 30-20-10

Bung đọt - Mập đọt - Đẻ nhánh khỏe - Ra nhánh khỏe - Chắc hạt nhanh - Nuôi trái to

Giá: Liên hệ

MH K-Zn NK 12-43+Zn / Multi K-Zn

Kích thích ra hoa đồng loạt - Tăng năng suất - Tăng chất lượng nông sản

Giá: Liên hệ

MH Strongfruit 15-15-30 / Poly-Feed 15-15-30

Nuôi trái, tăng năng suất và chất lượng trái

Giá: Liên hệ

MH NPK 8-8-8 / Classic NPK 8-8-8

Bổ sung hoạt chất phòng chống nấm

Giá: Liên hệ

Multi-K Mg / Phân bón THL K+Mg Gold 11-40

Cứng cây - Xanh lá - Chống rụng trái non

Giá: Liên hệ

MKP-MH / Nova Peak MKP (0-52-34)

Kích thích ra hoa trái vụ - Đồng loạt - Nuôi trái - Tăng sản lượng

Giá: Liên hệ

SOP-MH / Nova SOP (0-0-50 + 43SO3)

Cứng cây - Lớn trái - To củ - Nặng ký - Tăng màu sắc - Tăng hương vị

Giá: Liên hệ

PK-MH 52-37 / Goodmark 0-52-37

Phòng trị bệnh - Bổ sung dinh dưỡng – Tăng năng suất

Giá: Liên hệ

Multi Micro EDTA Fe 13%

Khắc phục hiệu quả hiện tượng vàng lá do thiếu sắt (Fe)

Giá: Liên hệ

Combi-MH/ New STEM Powder

Khoáng vi lượng dạng chelate

Giá: Liên hệ

NutriMax-MH

Kích đọt - Tăng đậu trái - Chống nứt trái - Chống rụng trái non

Giá: Liên hệ

Mihu Orgaxtra

Hoạt chất hữu cơ cải tạo đất

Giá: Liên hệ

Mihu Orgaxtra (Liquid Concentrate)

Phát triển rễ mạnh - Phục hồi cây suy

Giá: Liên hệ

Mihu Orgaxtra (Liquid light)

Phát triển rễ mạnh - Phục hồi cây suy

Giá: Liên hệ

nongtien
0
Zalo
Hotline