Các dịch vụ cung cấp

LĨNH VỰC KINH DOANH

– Mua bán phụ gia thức ăn chăn nuôi, thức ăn gia súc.

– Mua bán phân bón, hạt giống.

– Kinh doanh thuốc thú y.

– Kinh doanh chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường thủy sản.