Dex Ibérica, Tây Ban Nha

Vitaminoacido Liq.

Kích thích tăng trọng, đẻ sai, lớn trứng, mượt lông

Giá: Liên hệ

Electro-Dex

Bổ sung khoáng vi lượng, cân bằng điện giải và hạn chế phân lỏng

Giá: Liên hệ

Complejo Reconstituyente

Kích thích tăng trọng, tăng tính đồng đều, cải thiện thành tích sinh sản

Giá: Liên hệ

Micofung

Giải pháp chống nấm mốc từ thiên nhiên

Giá: Liên hệ

Selevit-Dex

Tăng năng suất sinh sản, kéo dài thời gian khai thác

Giá: Liên hệ

Toxidex

Chất hấp phụ độc tố nấm mốc phổ rộng

Giá: Liên hệ

Sylicasil

Bột lăn khô cho heo con sơ sinh

Giá: Liên hệ

nongtien
0
Zalo
Hotline