Sản phẩm nổi bật

Tin tức

9 biểu hiện khi heo thiếu Biotin (Vitamin H)

Vai trò của biotin trong dinh dưỡng và những tác động do thiếu biotin chưa được chỉ ra một cách rõ ràng. Tuy nhiên kết quả từ các nghiên cứu và quan [...]

Alpha Vitamin D3 – Nguồn dinh dưỡng cho sự tăng trưởng vượt trội

Formaxol – Kiểm soát vi khuẩn gây tiêu chảy trong đường ruột lý tưởng cho mọi vật nuôi

Chuyên đề kháng sinh – PHÂN LOẠI VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KHÁNG SINH

1. Phân loại 2. Nguyên tắc sử dụng kháng sinh: Nhanh: để tránh phát tán mầm bệnh. Mạnh: bắt đầu bằng liều có hiệu lực (tương đối cao), và tiếp theo là liều duy trì [...]