ICL Group, Israel

MH NPK 6-60-10 / Nova NPK

Siêu tạo mầm hoa - Ra hoa nhiều

Giá: Liên hệ

MH 0-60-20 / Nova PeKacid

Phân hóa mầm hoa - Ra hoa đồng loạt - Ức chế đọt - Nhanh già lá

Giá: Liên hệ

Solucat 20-20-20 / Nova NPK 20-20-20

To hạt - Lớn củ - Lá xanh tốt

Giá: Liên hệ

Magni-MH Growth/ Magnific (11%N + 9,3%Mg)

Khắc phục vàng lá do thiếu ma nhê trên cây trồng

Giá: Liên hệ

MKP-MH / Nova Peak MKP (0-52-34)

Kích thích ra hoa trái vụ - Đồng loạt - Nuôi trái - Tăng sản lượng

Giá: Liên hệ

nongtien
0
Zalo
Hotline