Phân bón đa lượng

MH NPK 6-60-10 / Nova NPK

Chuyên tạo mầm hoa

Giá: Liên hệ

Solucat 20-20-20 / Nova NPK 20-20-20

To hạt - Lớn củ - Lá xanh tốt

Giá: Liên hệ

MKP-MH / Nova Peak MKP (0-52-34)

Kích thích ra hoa trái vụ - Đồng loạt - Nuôi trái - Tăng sản lượng

Giá: Liên hệ

SOP-MH / Nova SOP (0-0-50 + 43SO3)

Cứng cây - Lớn trái - To củ - Nặng ký - Tăng màu sắc - Tăng hương vị

Giá: Liên hệ

MH 0-60-20 / Nova PeKacid

Siêu phân hóa mầm hoa - Ra hoa đồng loạt

Giá: Liên hệ

Magni-MH Growth/ Magnific (11%N + 9,3%Mg)

Khắc phục vàng lá do thiếu ma nhê trên cây trồng

Giá: Liên hệ

nongtien
0
Zalo
Hotline