Haifa Chemical, Thái Lan

Nutrifeed / Poly-Feed (16-8-34) (Chuyên dùng cho mít, mận, sầu riêng)

Nuôi trái to, dưỡng trái đẹp, lên màu, lên cơm, chống sượng trái, tăng độ ngọt

Giá: Liên hệ

Nutrifeed / Poly-Feed (16-8-34) (Chuyên dùng cho lúa)

Trổ bông đồng loạt - Giữ xanh lá đòng - Hạt no tới cậy - Cứng cây - Chống đổ ngã

Giá: Liên hệ

Nutrifeed / Poly-Feed (16-8-34)

Siêu nuôi trái - Đậu trái - Lớn trái - Trái chín đều - Nặng ký - Màu đẹp

Giá: Liên hệ

Nutricote / Multicote (15-7-15)

Chống sốc cây trồng - Giảm stress - Giảm bệnh - Tăng tuổi thọ - Tăng năng suất

Giá: Liên hệ

MH K-Zn NK 12-43+Zn / Multi K-Zn

Kích thích ra hoa đồng loạt - Tăng năng suất - Tăng chất lượng nông sản

Giá: Liên hệ

MH Strongfruit 15-15-30 / Poly-Feed 15-15-30

Nuôi trái, tăng năng suất và chất lượng trái

Giá: Liên hệ

Multi-K GG / Multi-K GG Exim

Tăng cường trao đổi chất, trái ngọt, đẹp

Giá: Liên hệ

MKP-MH/ Haifa MKP (0-52-34)

Hỗ trợ, kích thích ra hoa sớm

Giá: Liên hệ

MH Zn-EDTA/ Multi-micro Zn

Xanh lá - Tăng quang hợp - Tăng sức sống chịu

Giá: Liên hệ

MH NPK 8-8-8/ Poly-Liquid (8-8-8+ME+5%SWE)

Kích rễ - Chống khô bông, rụng trái - To trái - Lớn trái

Giá: Liên hệ

BitterMag MH

Hỗ trợ tạo tán và thân cây - Chống hiện tượng vàng lá

Giá: Liên hệ

MH Strongfruit 30-20-10 / Poly-Feed 30-20-10

Bung đọt - Mập đọt - Đẻ nhánh khỏe - Ra nhánh khỏe - Chắc hạt nhanh - Nuôi trái to

Giá: Liên hệ

Multi-K Mg / Phân bón THL K+Mg Gold 11-40

Cứng cây - Xanh lá - Chống rụng trái non

Giá: Liên hệ

Multi Micro EDTA Fe 13%

Khắc phục hiệu quả hiện tượng vàng lá do thiếu sắt (Fe)

Giá: Liên hệ

MH NPK 8-4-8/ Poly-Liquid (8-4-8+ME+5% Amino acid)

Tăng đậu trái - Trái lớn nhanh - Đẹp màu - Tăng sức đề kháng với sâu bệnh

Giá: Liên hệ

MH NPK 19-19-19/ Poly-feed (19-19-19+ME)

Phục hồi - Dưỡng cây - Dưỡng bông - Nuôi trái - Nuôi hạt

Giá: Liên hệ

MH NPK 12-6-5 / Poly-Liquid (12-6-5+ME+5%SW)

Kích rễ - Ra chồi mạnh - Xanh lá - Mập cành

Giá: Liên hệ

MH NPK 21-11-21+1,2Mg / Poly-Feed Mar (21-11-21+2%MgO+1%SW)

Dưỡng bông - Mát bông - Mát trái - Lớn trái - To hạt - Chắc hạt

Giá: Liên hệ

MH Canxi Nitrat/ Haifa-Cal (15.5-0-0+26.5CaO)

Chống thối trái, nứt trái, xoăn lá, chùn đọt

Giá: Liên hệ

MAP-MH/ Haifa MAP (12-61-0)

Kích rễ - Tạo tán - Ra hoa nhiều

Giá: Liên hệ

nongtien
0
Zalo
Hotline