Quy trình chăm sóc và xử lý ra hoa cây mận An Phước

Ngày đăng: 14/06/2023 03:57 PM

  I.Kỹ thuật trồng và chăm sóc

  1. Kỹ thuật trồng

  a. Chọn cây giống: Chọn cây khỏe mạnh, phát triển tốt không sâu bệnh.

  b. Mật độ: Cây cách cây 4- 4,5m, hàng cách bằng 4-5m.

  c. Đất trồng:

  – Vùng đất trủng: Làm mô trồng rộng 0,8-1m, cao 0,4-0,8m. Mỗi mô có thể bón 0,3kg vôi bột 50g MAP, 2kg phân hữu cơ Bò.

   

  2. Kỹ thuật chăm sóc

  a. Giữ ẩm: Sử dụng các vật liệu dễ tìm như rơm rạ, cỏ khô đậy phủ xung quanh gốc để giữ ẩm.

  b. Tưới tiêu: Cung cấp nước cho cây thường xuyên nhất là ở thời kỳ mới trồng.

  c. Tỉa cành tạo tán:

  – Tỉa bỏ cành vượt, cành già cỗi, sâu bệnh.

  – Khống chế chiều cao cây khoảng 3,5m, tạo thông thoáng giúp cây quang hợp tốt.

  d. Bồi đất cho cây: Hàng năm nên bồi thêm đất cho cây vào đầu mùa khô như bùn mương, đất khô … dầy 2- 3cm, xung quanh tán cây kết hợp với việc bón phân hữu cơ và phân hóa học.

  e. Bón phân:

     – Phân hữu cơ Bò or Gà : 5-10kg/ cây/ năm. (Trộn thêm với nấm vi sinh EM)

     – Phân hóa học :

  + Năm thứ nhất : Bón cho cây khoảng 150 gram phân AnDa MAP + 100g (30-20-10) chia ra 4-5 lần bón trong năm.

  + Năm thứ hai : Bón gấp đôi lượng phân năm thứ nhất, chia ra 3-4 lần bón.

   

  II. Quy trình xử lý ra hoa mận

  1. Chăm sóc  trước thời kỳ ra hoa

  – xới đất và tiến hành bón vôi . Sau khi bón vôi được 7-10 ngày tiến hành bón hữu cơ hoai mục như: phân bò, gà (10-15kg/ gốc) trộn đều với nấm vi sinh EM.

  – cắt tỉa cành vượt, cành sâu bệnh, cành khô, cành đâm xuyên tán.

  – bón gốc: multi Cal 100g/gốc + AnDa MAP 200g/gốc + (30-10-10) 100g

  – phun qua lá: Haifa MAP 500g + Mgno3 600g + (30-20-10) 500g + poly (12-6-5) 250ml (pha cho 200L nước)

  + Tưới nước: Sau khi bón phân xong nên tưới nước đủ ẩm cho gốc để phân tan đều và tránh cây bị cháy rễ khiến cây bị chết.

  + Khống chế chiều cao cây mận: Việc khống chế chiều cao cây giúp cho việc chăm sóc và quản lý cây mận được rễ dàng  hơn.

   

  2. Xử lý ra hoa.

  – Khi cơi đọt thứ 2 chuyển lụa đây là thời điểm tốt nhất để xử lý cây mận ra hoa

   

  * Xử lý dưới gốc

  Pha (1kg MKP + 150-200g Paclobutrazol 20) cho 100lit nước (10L nước/gốc), tưới cách gốc cây mận 5-10 cm. Tưới xong bà con nên xả nước liên tục 2 ngày. Và bắt đầu xiết nước khô mương (tạo khô hạn).

   

  * Phun tạo mầm

  – Cử 1: phun Paclobutrazol 25sc

  + Cây < 4 năm tuổi 400ml/ 200 L nước

  + Cây >5 năm tuổi 600ml/ 200L nước

  – Cử 2: 500g Pekacid 0-60-20 + 1kg DKP + 500g MKP + 25g Multi micro comb

  – Cử 3: (1kg Multi K hoặc goodmark K-Zn) + 500g phân NPK PVC 10-55-10 + 250Zn

  – Cử 4: 500g phân NPK PVC 10-55-10 + 250Zn + 250ml Poly Liquid 8-4-8

  Lưu ý: mỗi cử cách nhau 7 ngày. Khi cây ra hoa khoảng 10% tiến hành tứoi nước ướt đẫm 2 ngày liên tục, sau đó tưới bình thường.

   

  3. Chăm sóc sau khi cây ra hoa, Đậu Trái

  * Dưỡng bông

  – Bón gốc: sau khi cây nhú cựa gà khoảng 70% tiến hành bón

  + Đợt 1: Multi Cal (100g/gốc) + (19-19-19) pha 50g/20L nước/ gốc

  + Đợt 2: goodmark (14-0-16)12,1 Ca (100g/gốc) + (19-19-19) pha 50g/20L nước/ gốc.

  Lưu ý: mỗi đợt cách nhau 15 ngày

   

  – Phun qua lá: sau khi bón phân tiến hành phun

  + Đợt 1: 250ml Poly liquid 12-6-5 + 25g Multi micro Zn + 600g MgNO3 ( pha 200L nước)

  + Đợt 2: 250ml Poly liquid 8-8-8 + Bo + 500g Goodmark (14-0-16)+ 250g Protek (như trên)

  + Đợt 3: 250ml Classic + 250ml Poly liquid 8-8-8 + Bo + 500g Goodmark (14-0-16) ( như trên)

  Lưu ý: mỗi đợt cách nhau 7- 10 ngày. Có thể kết hợp phun ngừa sâu bệnh hại.

   

  * Nuôi trái:

  – Bón gốc: sau khi rụng nhị khoảng 70%

  + Đợt 1: goodmark (14-0-16)12,1 Ca (200g/gốc)

  + Đợt 2: goodmark (14-0-16)12,1 Ca (300g/gốc.

  + Đợt 3: goodmark (14-0-16)12,1 Ca (400g/gốc).

  – Phun qua lá:

  + Đợt 1: 250ml Poly liquid 8-4-8 + Bo + 500g goodmark (14-0-16) (pha 200L nước)

  + Đợt 2: 250ml Poly liquid 8-4-8 + 250ml Classsic + 600g MgNO3 (như trên) + 500g Siêu Dai Cuống (Multi Cal)

  + Đợt 3: 250ml Poly liquid 8-4-8 + 250g Poly feed 16-8-34 + 250g SOP + 250g Protek (như trên).

  Lưu ý: phun mỗi cử cách nhau 7-10 ngày. Có thể hợp phun ngừa sâu bệnh hại.

   

  Danh mục
  Tin liên quan
  nongtien
  0
  Zalo
  Hotline